Αλλεργιολογικό

Παρακολουθούνται από ειδικό αλλεργιολόγο ιατρό ασθενείς με αλλεργικά νοσήματα .

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).