Ορθοπεδικό

Αντιμετωπίζονται από ειδικούς ορθοπεδικούς ιατρούς έκτακτα και χρόνια ορθοπεδικά περιστατικά με παράλληλη δυνατότητα πλήρους απεικονιστικού ελέγχου (ακτινογραφιών, μέτρηση οστικής πυκνότητας).

Στα πλαίσια λειτουργίας των ιατρείων γίνονται μικροεπεμβάσεις και ανατάξεις καταγμάτων.

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).