Δερματολογικό

Αντιμετωπίζονται από ειδικό δερματολόγο ιατρό έκτακτα και χρόνια δερματολογικά περιστατικά.

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).