Οδοντιατρικό

Στα οδοντιατρεία του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου διεκπεραιώνονται οι εξής Οδοντιατρικές πράξεις:
Εμφράξεις μόνιμων και νεογιλών δοντιών
Προληπτικές εμφράξεις νεογιλών δοντιών
Φθοριώσεις
Εξαγωγές
Αποτρυγώσεις
Παραπομπή για Πανοραμικές Ακτινογραφίες
Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).