Πνευμονολογικό

Παρακολουθούνται από ειδικούς πνευμονολόγους ιατρούς ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού.
Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).

Επίσης,παρακολουθούνται ασθενείς με αλλεργικό άσθμα από ειδικό πνευμονολόγο με προγραμματισμένο ραντεβού (στο τηλ.719176). Στα πλαίσια λειτουργίας του ιατρείου λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό , γίνεται σπιρομέτρηση και ο αναγκαίος απεικονιστικός έλεγχος. Στη συνέχεια δίνονται στον ασθενή οδηγίες και η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και καθορίζεται χρονικά η επόμενη επίσκεψη στο ιατρείο.