Αρχική

DSC_1693

Ίδρυση ΠΕΔΥ: Σύμφωνα με το νόμο Ν. 4238 – ΦΕΚ 38/17-2-2014 Ίδρυσης ΠΕΔΥ,  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστάται Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) που λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε). Oι Μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πρώην πολυιατρεία ΙΚΑ,  μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.Πε. ως αποκεντρωμένες μονάδες τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ παρέχονται υπηρεσίες υγείας, ισότιμα προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική, ασφαλιστική τους κατάσταση και τον τόπο κατοικίας τους, συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων πολιτών.

 Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν καταβάλλεται κανενός είδους εξέταστρο ή αμοιβή.

«κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»   Ιπποκράτης