Ηλεκτροκαρδιογραφήματα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια απλή εξέταση κατά την οποία καταγράφονται μέσω ηλεκτροδίων ηλεκτρικά δυναμικά που φτάνουν στην επιφάνεια του σώματος και προέρχονται από την καρδιά και μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση των περισσότερων καρδιακών παθήσεων.

Στο συγκεκριμένο ιατρείο διεκπεραιώνονται τα καρδιογραφήματα από καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς ραντεβού σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου  Υγείας.

Αναγκαία είναι η προσκόμιση της ιατρικής οδηγίας του καρδιογραφήματος σε απλό παραπεμπτικό ή αναγραφή στο βιβλιάριο ασθενείας του ασθενή.