Παθολογικό

Αντιμετωπίζονται από ειδικούς παθολόγους ιατρούς έκτακτα και χρόνια παθολογικά περιστατικά.

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210)