Σπιρομετρήσεις

Η σπιρομέτρηση είναι μια απλή και βασική εξέταση στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας.

Οι σπιρομετρήσεις διεκπεραιώνονται με προγραμματισμένο ραντεβού (στο τηλ.719176). Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του ηλεκτρονικού ιατρικού παραπεμπτικού το οποίο θα είναι εμπρόθεσμο καθώς και του βιβλιαρίου ασθενείας (ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων).

Οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής πριν από την σπιρομέτρηση:

  • όχι εισπνοές την ημέρα της σπιρομέτρησης (σε περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με εισπνεόμενα φάρμακα).
  • όχι καφέ ή τσάι
  • όχι κάπνισμα
  • Όχι φαγητό 1 ώρα πριν από την σπιρομέτρηση