Γενικοί Ιατροί

Στα πλαίσια λειτουργίας των ιατρείων αντιμετωπίζονται έκτακτα και χρόνια περιστατικά , ενώ παράλληλα γίνεται συνταγογράφηση φαρμάκων του συνόλου των παθήσεων.

Τα ιατρεία γενικής ιατρικής λειτουργούν σε όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Υγείας με ραντεβού στα τηλέφωνα 2810-719209/719210

Επίσης, υπάρχει και ο θάλαμος βραχείας νοσηλείας,ο οποίος  λειτουργεί σε όλη την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Υ., με σκοπό την παραμονή ασθενών για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να διευκολυνθεί η διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία.

 

Τέλος, παρακολουθούνται ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη από γενικό ιατρό με ειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη με προγραμματισμένο ραντεβού (στο τηλ.719176) κάθε Τρίτη.

 Στα πλαίσια λειτουργίας του ιατρείου λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό και γίνεται ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος , ενώ παράλληλα ο ασθενής εκπαιδεύεται στη σωστή χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη συνέχεια δίνονται στον ασθενή οδηγίες για την διατροφή και την σωματική άσκηση και καθορίζεται χρονικά η επόμενη επίσκεψη στο ιατρείο.