Καρδιολογικό

Αντιμετωπίζονται από ειδικούς καρδιολόγους ιατρούς έκτακτα και χρόνια καρδιολογικά περιστατικά.

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).