Οφθαλμολογικό

Αντιμετωπίζονται από ειδικούς οφθαλμιάτρους έκτακτα και χρόνια οφθαλμιατρικά περιστατικά.

Τα έκτακτα περιστατικά προσέρχονται στα συγκεκριμένα ιατρεία χωρίς ραντεβού ενώ για τα χρόνια περιστατικά απαιτείται ραντεβού (τηλ.719209, 719210).