Δήλωση Οικογενειακού Ιατρού

Οικογενειακοί ιατροί θεωρούνται οι ιατροί ειδικότητας: Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας καθώς και Παιδιατρικής οι οποίοι εργάζονται

  • είτε ως ιατροί του Ε.Σ.Υ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • είτε ως ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας
  • είτε ως ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Οι οικογενειακοί ιατροί εξυπηρετούν τον εγγεγραμμένο πληθυσμό τους και δεν εισπράττουν επιπλέον αμοιβή όταν ο δικαιούχος προσέρχεται εντός του δηλωμένου ωραρίου του.

Για να δηλωθεί ο οικογενειακός ιατρός θα πρέπει ο πολίτης να πληκτρολογήσει την παρακάτω διεύθυνση https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p και κάνοντας χρήση των κωδικών εφορίας (taxisnet) να ακολουθήσει τη διαδικασία για την εγγραφή.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *