Μη πραγματοποίηση ακτινολογικών λήψεων στο ΚΥ Ηρακλείου την Τετάρτη 01-05-2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 1/5/2024,ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9.00 έως 14.00, στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου δεν θα πραγματοποιηθούν ακτινολογικές λήψεις, λόγω επισκευής στο ακτινολογικό μηχάνημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *